D.O.O. “DELFIN TRADE”  

ul. Bulevar vojvode Mišića br. 14
Beogradski sajam
11000 BEOGRAD

tel: 011/3615-939;
tel: 011/2655-998;
fax:011/2655-481;

PIB: 100212298
Matični broj: 07882009
Brojevi žiro računa:
1.   205-1324-93  
2.   355000000100122655


 

Kako stići do nas:

GRADSKIM PREVOZOM
Iz centra grada
Autobusima br: 23, 37, 51, 52, 53, 56E, 56L, 58
Tramvajima br: 3, 12, 13
Iz pravca Novog Beograda
Autobusom br. 88
Iz pravca Banovog Brda
Autobusima br: 23, 37, 51, 52, 53, 58
Tramvajima br: 12, 13ž
AUTOMOBILOM
Auto putem E70, E75
AVIONOM – Aerodrom "BEOGRAD"
Autobusima: Jat Airways-a
Gradskim prevozom – linija 72
Taksi
ŽELEZNICOM – Glavna železnička stanica
Autobusima br: 511, 551
Tramvajima br: 3, 12, 13ž
AUTOBUSOM – Autobuska stanica Beograd (BAS)
Tramvajem br. 13