EKO OPREMA


Megabox C- kutija od 145 litara u koju se odlaže medicinski i infektivni otpad.

Megabox C

Dimenzije su: 42,5x50x68 - visina x širina x dužina.

Zatvaranje poklopca se vrši ručkama sa strane koje ne dozvoljavaju rasipanje otpada prilikom transporta. Na dnu kutije se nalaze točkići.