EKO OPREMA


Megabox 3- kutija od 30 litara u koju se odlaže medicinski i infektivni otpad.

Megabox 3

Dimenzije su: 24x29x44 - visina x širina x dužina.