EKO OPREMA


Megabox 2- kutija od 20 litara u koju se odlaže medicinski i infektivni otpad.

Megabox 2

Dimenzije su: 21,5x24,5x37 - visina x širina x dužina.