EKO OPREMA


Kutija za oštrice 3 litre

Kutija za oštrice 3 litre

Izrađena je od najkvalitetnijih materijala u skladu sa regulativama EU i Republike Srbije.
Svrha kutije je prikupljanje oštrih predmeta kao što su skalpeli, igle i drugi razni oštri predmeti.
U mogućnosti smo da irađujemo i kutije većih zapremina od 10 litara i više.