EKO OPREMA


Megabox A- kutija od 50 litara u koju se odlaže medicinski i infektivni otpad.

Megabox A

Dimenzije su: 28x36x49 - visina x širina x dužina.

Zatvaranje poklopca se vrši ručkama sa strane koje ne dozvoljavaju rasipanje otpada prilikom transporta. Na dnu kutije se nalaze točkići.