EKO OPREMA


Žuti kontejner od 240 litara

Žuti kontejner od 240 litara

Transportni kontejneri su sertifikovani prema važećim zakonima EU, a takođe i prema nacrtu Zakona Republike Srbije o upravljanju otpadom, a u skladu sa ADR Uredbom koja se primenjuje u svim zemljama EU, odnosno, u 152 zemlje sveta potpisnice BAZELSKE KONVENCIJE.
Prema članu 28. nacrta Zakona Republike Srbije – Odgovornosti prevoznika otpada, transport medicinskog infektivnog otpada može da se obavlja isključivo u gore pomenutim sertifikovanim kontejnerima od 240 lit. U našoj ponudi je i ostala oprema neophodna u čitavom procesu, a takođe je usaglašena prema ADR uredbi koja obuhvata sve zakone i standarde upravljanja medicinskm i infektivnim otpadom.
U skladu sa vašim potrebama možemo da vam isporučimo i druge proizvode od plastike vezano za potrebe zdravstvenih ustanova.

Kapacitet 240 Litara
Težina 15,5 kg
Točkovi 200 mm